معرفی collection های لاراول - بخش سوم

بخش : مقالات دسته بندی : مدت زمان مطالعه : 7 دقیقه تعداد بازدید : 100 تاریخ : 2 هفته پیشlaravel-collectionمعرفی Collection های لاراول - بخش سوم 


در بخش سوم از معرفی collection های لاراول ، ادامه پرکاربردترین Collection های لاراول را خدمت شما همراهان عزیز معرفی میکنیم . 


median 


نحوه کار این متد به این صورت است که داده وسطی یک آرایه را برای شما برمیگرداند و در صورتی که ، دو آرایه در وسط قرار داشته باشند ، میانگین آنها را برمیگرداند . 


;('median = collect([['foo' => 10], ['foo' => 10], ['foo' => 20], ['foo' => 40]])->median('foo$

 15//

;()median = collect([1, 1, 2, 4])->median$

1.5//


merge


این متد داده های یک آرایه را بهم میچسباند و در صورتی که یک Key در دو آرایه  مشابه باشند ، Value آرایه دوم را در خروجی نمایش میدهد . ;([collection = collect(['product_id' => 1, 'price' => 100 $

;([merged = $collection->merge(['price' => 200, 'discount' => false$

;()merged->all$

[product_id' => 1, 'price' => 200, 'discount' => false']//


mergeRecursive


این متد داده های دو آرایه را بهم میچسباند و بر خلاف متد بالا ، اگر در دو آرایه داده مشابهی قرار داشته باشد هردوی آنها را در خروجی نمایش میدهد . ;([collection = collect(['product_id' => 1, 'price' => 100 $

;([merged = $collection->mergeRecursive(['product_id' => 2, 'price' => 200, 'discount' => false$

;()merged->all$

[product_id' => [1, 2], 'price' => [100, 200], 'discount' => false']//


min


همانطور که از نام این متد مشخص است ، کار آن این است که کوچک ترین داده یک آرایه را برگرداند . ;('min = collect([['foo' => 10], ['foo' => 20]])->min('foo$

 10//

;()min = collect([1, 2, 3, 4, 5])->min$

 1//


pluck 


با استفاده از این متد میتوانیم تمام Value های یک آرایه را با یک Key که به آن معرفی میکنیم برگردانیم . ])collection = collect$
,['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk']    
,['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'Chair']    
;([

;('plucked = $collection->pluck('name$

;()plucked->all$

 ['Desk', 'Chair']//


pop 


این متد آخرین داده یک آرایه را نمایش میدهد و سپس آن را از آرایه موردنظر حذف میکند . ;([collection = collect([1, 2, 3, 4, 5 $

;()collection->pop$

 5//

;()collection->all$

 [1, 2, 3, 4]//


prepend 


با استفاده از این متد میتوانیم یک داده را به ابتدای یک آرایه اضافه کنیم . ;([collection = collect([1, 2, 3, 4, 5 $

;(collection->prepend(0 $

;()collection->all$

 [0, 1, 2, 3, 4, 5]//


pull 


کار این متد این است که Value یک Key را به ما نمایش میدهد و سپس آن را از آرایه حذف میکند . ;(['collection = collect(['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk$

;('collection->pull('name$

 'Desk'//

;()collection->all$

 ['product_id' => 'prod-100']//


push


با استفاده از این متد میتوانیم یک داده را به انتهای یک آرایه اضافه کنیم . ;([collection = collect([1, 2, 3, 4 $

;(collection->push(5 $

;()collection->all$

 [1, 2, 3, 4, 5]//


put 


این متد یک Key و Value را به انتهای یک آرایه اضافه میکند . ;(['collection = collect(['product_id' => 1, 'name' => 'Desk$

;(collection->put('price', 100 $

;()collection->all$

 [product_id' => 1, 'name' => 'Desk', 'price' => 100']//


random 


با استفاده از این متد ، میتوانیم یک داده را بصورت تصادفی برگردانیم . ;([collection = collect([1, 2, 3, 4, 5 $

;()collection->random$


replace


این متد قابلیت این را دارد که داده های یک آرایه را در صورت وجود ، جابجا کنید و اگر داده ای وجود نداشت میتوانید ، با استفاده از آن داده ای به آرایه اضافه کنید . ;(['collection = collect(['Taylor', 'Abigail', 'James$

;(['replaced = $collection->replace([1 => 'Victoria', 3 => 'Finn$

;()replaced->all$

 ['Taylor', 'Victoria', 'James', 'Finn']//


revers 


با استفاده از این متد میتوانید داده های یک آرایه را از آخر به اول مرتب کنید . ;(['collection = collect(['a', 'b', 'c', 'd', 'e$

;()reversed = $collection->reverse$

;()reversed->all$


search 


این متد قابلیتی در اختیار شما قرار میدهد که بوسیله ی آن میتوانید Key یک Value را پیدا کنید . ;([collection = collect([2, 4, 6, 8 $

;(collection->search(4 $

 1//


Powered by Froala Editorچه امتیازی به این مقاله می دید؟امتیاز کاربران:5.0 از 4 رای


دیدگاه کاربران 0    کاربر گرامی برای ارسال دیدگاه خود ابتدا باید در سایت لاگین نمایید


    برچسب ها

    Powered by Froala Editor